Nama                    : Farhaneza Zulam Sari

NIM                       : 190721637715

TTL                         : Blitar, 1 April 2000

Alamat                  : Jl. Pundensari no. 7 RT 01/ RW 01 Desa Jeblog Kecamatan Talun Kabupaten Blitar

No. HP                  : 085854575008

Email                     : farhanezazs@gmail.com

Motto                   : semangat buat selalu menebarkan kebaikan dan menciptakan kebahagian wkwk