Nama                    : Achmad aldy lucky darmawan

NIM                       : 180721639 –

TTL                         : Kediri, 07 Februari 2000

Alamat                  : Bareng gang 1 kecamatan klojen kota malang

No. HP                  : 082141191458

Email                     : aldydarmawan20@gmail.con

Motto                   : Bekerja keras dan berbuat baik “terbentur terbentur terbentuk”